Drainage Breezand 1 is afgerond

De drainagewerkzaamheden zijn afgerond. Door inklinking, toename van neerslag en hogere waterstanden werd wateroverlast een steeds vaker terugkerende ergernis. Dit jaar is er door de gemeente besloten om het goed aan te pakken en drainage aan te leggen door het hele park. 

straatkolkEr zijn een tweetal systemen aangelegd met afwatering naar de sloot tussen Breezand 1 en 2: Een buizenstelsel voor de directe afvoer van hemelwater vanaf de huizen (regenpijpen) en op diverse plaatsen aangelegde straatkolken. Daarnaast zijn er poreuze buizen gelegd die overtollig water uit de bovenste kleilaag kan afvoeren.

Hoewel de werkzaamheden zoveel mogelijk buiten het huurseizoen zijn uitgevoerd, is er toch sprake geweest van behoorlijk veel overlast. Ook bleek de situatie ter plekke regelmatig aanleiding te geven tot aanpassingen van de plannen.

Voor het graven van de sleuven is hier en daar beplanting verwijderd. Dit zal komende winter worden hersteld. Ook is het nog erg modderig. Maar de verwachting is dat dat komend voorjaar snel zal opknappen als er eenmaal gras is gezaaid.

Inmiddels hebben we al een eerst natte maand achter de rug en kunnen we al voorzichtig concluderen dat de drainage werkt. Komende maanden kijken we of en waar er wellicht nog aanvullende maatregelen nodig zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *