Vereniging

 

Mede op verzoek van de gemeente, hebben de eigenaren van Breezand in 1992 hun krachten gebundeld en een vereniging van huiseigenaren opgericht: Onderhouds – en Belangenvereniging Breezand I te Vrouwenpolder

Doelstelling:

Het doel van de vereniging was en is: Het (doen) behouden en instandhouden van het unieke karakter van het Bungalowpark Breezand I, waarbij de landschappelijke inrichting, de rust en het natuurlijk leefklimaat zoveel mogelijk gewaarborgd blijven.

Aanspreekpunt.

De vereniging is het aanspreekpunt voor zowel eigenaren als gemeente over allerlei zaken die voor het park als geheel van belang zijn. Dit komt in de praktijk neer op overleg met de gemeente over de onderwerpen:

  • Onderhoud van het groen in Breezand I
  • Bestemmingsplannen
  • Parkeerregime en wegen
  • Drainage en riolering
  • Erfpacht

Website.

De vereniging heeft een dagelijks bestuur en een Groencommmissie. Sinds 2012 beschikt de vereniging over een eigen website met daarop nieuws, mededelingen en informatie van het bestuur en het archief van de vereniging. Tevens kunnen leden zonder extra kosten hun huisje hierop plaatsen.