Doelstelling

Oprichting:

De vereniging is opgericht op 24-12-1992 als Coöperatieve  Onderhouds- en Belangenvereniging Bungalowpark Breezand 1. Op 19-11-1999 is deze omgezet in een gewone vereniging onder de naam de Onderhouds- en Belangenvereniging Bungalowpark Breezand 1.

 

Doelstelling:

Het (doen) behouden en instandhouden van het unieke karakter van het Bungalowpark Breezand 1, waarbij de landschappelijke inrichting, de rust en het natuurlijk leefklimaat zoveel mogelijk gewaarborgd blijven.

Zij tracht dit doel te bereiken door het functioneren als contactpersoon met de gemeente Veere ten aanzien van het zo doelmatig mogelijk doen gebruiken, beheren, onderhouden, repareren en/of vernieuwen van de infrastructuur, voor zoverre een en ander behoort tot en gelegen is op het terrein bekend als “bungalowpark Breezand 1” gelegen te Vrouwenpolder, alsmede het behartigen van de gemeenschappelijke belangen der leden.