Privacy Statement

Bij de Onderhouds- en Belangenvereniging vinden we het respecteren van privacy belangrijk.  Op deze pagina informeren we u over hoe wij uw persoonsgegevens bewaren en gebruiken (‘verwerken’).

Ledenadministratie

De ledenadministratie is in handen van de secretaris. Wij verwerken t.b.v de ledenadministratie uw naam, adres, mailadres en telefoonnummer en welke woning(en) u in eigendom heeft. De penningmeester beschikt ook over de NAW gegevens en verwerkt daarnaast uw bankrekeningnummer ten bate van de inning van de jaarlijkse contributie. Na beëindiging van het lidmaatschap bewaren we uw gegevens nog gedurende maximaal 5 jaar. 

We delen uw gegevens NOOIT met derden en gebruiken ze NOOIT voor commerciële of acquisitie doeleinden. 

Mailinglists

De vereniging communiceert met haar leden via mail. Uw mailadres wordt daarom opgenomen in onze mailinglist voor leden. Deze mails worden zodanig verstuurd dat individuele mailadressen niet zichtbaar zijn.

Contact met de vereniging

Als u direct mailt met de vereniging via de mailadressen eindigend op @breezand-vrouwenpolder.nl slaan we uw mail en dus uw mailadres op. We bewaren deze mails maximaal 5 jaar. 

Website

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. We gebruiken deze informatie alleen om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. 

Ledengedeelte website

De website van de vereniging heeft een afgeschermd gedeelte voor leden. Dit gedeelte is te bereiken via een persoonlijke inlogcode per eigenaar. Op dit gedeelte van de website staat informatie voor leden en het archief van de vereniging. Hierin komen persoonsgegevens voor.  Ook staat er een ledenlijst waarbij naam en mailadres zijn vermeld. 

Op een Algemene Ledenvergadering kan worden bepaald/aangepast wat voor leden gedeeld wordt. 

Beveiliging

We nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

Onze website  maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. 

Recht op inzage

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@breezand-vrouwenpolder.nl. We zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Bestuur Onderhouds- en Belangenvereniging Breezand 1

secretariaat:
Hoefbladhof 44
3991 GH Houten

info@breezand-vrouwenpolder.nl

kvk nr: 22034228