ALV 27 september 2014

Belangrijkste punten die besproken zijn:

  • Ontwikkelingen Fort Den Haak: De Kop van de Fort den Haakweg is recentelijk aangepast, verder is nog onduidelijk wat er precies gaat komen in het gebied. We zijn als vereniging inmiddels wel gesprekspartner.
  • Procedure nr 59. N.a.v. de door het bestuur naar B&W en gemeenteraad gestuurde brief is er een overleg geweest met de betrokken ambtenaar. De gemeente gaat checken of de tekening niet nog meer fouten bevat, en de vereniging mag aangeven voor hoeveel personen een accommodatie maximaal mag zijn. De vergadering stelt dat getal ter plaatse op 10 personen. Van de gemeenteraad is geen reactie gekomen.
  • De wateroverlast blijft aanwezig. De vorig jaar uitgevoerde werkzaamheden hebben op sommige plaatsen geholpen, op andere plaatsen het probleem verplaatst, op andere is het eerder verslechterd. Zeker gezien de verwachting dat in de toekomst vaker veel regen zal vallen, is de huidige situatie niet acceptabel. Er zal opnieuw met de gemeente gekeken worden wat er nu verder moet gebeuren.
  • WOZ-waarde: N.a.v. de door het bestuur gecoördineerde actie, is bij veel eigenaren het bezwaar gegrond verklaard en de WOZ waarde fors verlaagd. Er zijn echter grote verschillen en de argumentatie van de gemeente blijft onduidelijk. Het bestuur gaat een brief sturen naar de gemeente om helder te krijgen welke berekening er nu aan ten grondslag ligt. Dit is ook van belang voor de komende ronde.
  • Website: Door enkele leden is aangegeven is dat die slecht vindbaar is en er wordt gevraagd te kijken of we een andere domeinnaam kunnen krijgen.
  • De jaarrekening is goedgekeurd. De nieuwe kascommissie bestaat uit Dhr Verschuuren en mw Kleijssen.
  • Groencommissie. Een aantal dingen zijn niet volgens afspraak uitgevoerd. Dit blijft een lastig punt. Binnenkort is er weer een rondgang en de groencommissie zal er dit keer op aandringen dat de afspraken op papier worden vastgelegd.
  • Bestuurswisselingen: Er is afscheid genomen van André Olijslager die na 10 jaar het bestuur verlaat. Nico Koole wordt Voorzitter en Irene van der Sluijs secretaris. Elselot Wefers-Betting blijft nog 1 jaar en gaat de groencommissie doen met André Olijslager. Er worden 2 nieuwe leden in het bestuur ‘gekozen’: Ronald-Jan de Pagter(de Schouwhoek) en Karel Meertens. (de Wigwam). Philippine Bronkhorst blijft penningmeester en websitebeheerder.

ALV-27sep2014

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *