Eiland in Veerse Meer gaat niet door

Eiland in Veerse Meer gaat niet door

Eiland in Veerse Meer gaat niet door

Afgelopen maanden is er behoorlijk wat beroering geweest over de plannen om een schiereiland aan te leggen aan de Veerse Dam, in het Veerse Meer. Het plan is 8 december in de gemeenteraad van Noord-Beveland afgestemd en gaat dus niet door. Voor leden die geen PZC hebben, volgt hieronder een samenvatting van hetgeen er heeft gespeeld.

locatiezeeuwselagune

locatie waar de Zeeuwse Lagune zou komen

De plannen om een eiland in het Veerse Meer, “de Zeeuwse Lagune” aan te leggen hebben ook onder de leden van onze vereniging tot beroering geleid. We hebben daarom diverse keren op verzoek een petitie onder de aandacht gebracht om de aanleg van het eiland te voorkomen.

Het onderwerp heeft een historie. Vijftien jaar geleden wilden Zeeland, Rijkswaterstaat en ook natuurorganisaties dat Resto Vrouwenpolder en de frietkraam enkele honderden meters verderop, zouden worden verplaatst. Hun aanwezigheid was onwenselijk, voor de natuur en de kustverdediging. Er werden afspraken gemaakt over verplaatsing. De frietkraam zou aan het Veerse Meer komen te staan, en voor het restaurant – destijds eigendom van Marco Doeleman-  zou eveneens een passende locatie worden gezocht aan de rand van het Veerse Meer.

Marco Doelman is toen beloofd dat hij iets anders mocht beginnen in dezelfde omgeving. Enkele jaren geleden kwam hij met het idee voor een hoteltoren van 165 meter hoog. Dat ging toen niet door. Het plan wat nu is afgestemd omhelsde de aanleg van een schiereiland in het Veerse Meer vanaf de Veerse Dam, genaamd “de Zeeuwse Lagune”. Op het eiland moesten twintig vrijstaande woningen en 48 appartementen, een hotel met 44 kamers, twintig penthouses en drijvende woningen met boothuizen, komen. Met een bouwhoogte tot zestien meter.

Maar in de afgelopen 15 jaar is de kijk op hoe om te gaan met de kust radicaal veranderd. Waar destijds alle partijen voor plannen waren om meer ‘beleving’ te brengen langs het Veerse Meer, is men nu juist van mening dat de kwetsbare natuur beschermd en behouden moet worden. Die veranderende mening is ook weerspiegeld in het initiatief beschermdekust.nl tegen het vrijlaten van kustbebouwing.

Er is afgelopen maanden fel actie gevoerd tegen de plannen van Doeleman. Er waren bijeenkomsten en 9500 mensen tekenden de petitie. Gezaghebbende instanties hebben zich eveneens uitgesproken tegen het plan: Staatsbosbeheer, Zeeuws Landschap, Natuurmonumenten en de Zeeuwse Milieufederatie.

zeeuwse-lagune-impressie

Impressie volgens Zeeuwse Milieufederatie

Ondanks dat er geen ontwerp is en dus ook niet bekend is hoe het er precies uit zou komen te zien, circuleerde er een impressie die vervolgens weer veel beroering veroorzaakte. Volgens Marco Doeleman waren de plannen overigens nog maar in de voorbereidende fase en zou er helemaal geen sprake zijn van de hoge gebouwen zoals te zien in de impressie.

De beslissing lag bij de gemeenteraad van Noord-Beveland. Twee weken geleden staakten de stemmen nog en kon, door afwezigheid van een raadslid, geen beslissing genomen worden. Afgelopen donderdag is het voorstel opnieuw in stemming gebracht en, tot ieders verrassing unaniem, afgestemd. Mede door de weerstand van het plan bij de bevolking, zijn gemeenteraadsleden van mening veranderd.

De plannen gaan dus in deze vorm niet door. Doeleman en medewerkers gaan zich komende tijd beraden over de stappen die ze nu willen ondernemen. Doeleman: ‘We zullen hierover in gesprek gaan met diverse overheden en betrokken partijen. We gaan die gesprekken in met open vizier met als doel te bezien op welke manier wij moeten omgaan met de eerder gemaakte afspraken aangaande Zeeuwse Lagune.’

november-2016lees meer:

artikel NRC-21 nov

omroep Zeeland

Zeeuwse Milieufederatie

stemming gemeenteraad

PZC 9 dec

 

Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.