Archive

Notulen ALV 2021

WOZ notitie september 2020

Verslag groencommissie augustus 2021

WOZ notitie augustus 2021

Jaarrekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2020

Verslag bespreking met de gemeente 28-09-2020

Verslag bespreking met de gemeente 03-09-2020

onderwerp: verkeer

Besprekingsverslag overleg met gemeente 29-01-2020

Onderwerp: parkeren