Archive

Verslag jaarlijkse overleg met de wethouder 2022

verslag groencie september 2022

agenda ALV 2022

Begroting 2022

Jaarrekening 2021

statuten na wijziging 2019

Notulen ALV 2021

WOZ notitie september 2020

Verslag groencommissie augustus 2021

WOZ notitie augustus 2021