Archive

Agenda ALV 2021

Ledenupdate ter vervanging ALV 2020

Jaarlijks overleg met de wethouder 2020

Overleg gemeente Veere over verkeersafwikkeling

Notitie WOZ 2020

Begroting 2020

jaarrekening 2019

jaarverslag groencie 2019/2020

Actielijst groenwerkzaamheden 2020/2021

Evaluatierondje groencie maart 2020