Archive

Fort den Haak plannen versie 2017

verslag bestuursvergadering januari 2017

Jaarrekening 2016

Notulen Algemene Ledenvergadering 2017

WOZ Notitie april Hoogeveen

WOZ per 2017

WOZ verslag augustus

WOZ Reactie Hoogeveen

WOZ-gesprekken met taxateur en gemeente

Actielijst Wilmar na rondgang oktober